Rezultatet Preliminare të provimit pranues në afatin e dytë plotësues- Programi master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike” në Universitetin Publik “Kadri Zeka”
7 Nëntor, 2018 MË SHUMË