Studentetët e UKZ krijojnë espozitë virtuale
11 Qershor, 2020 MË SHUMË
ZHVILLOHET VIZITA MONITORUESE PËR PROJEKTIN ERASMUS + “SMAHPC”
11 Qershor, 2020 MË SHUMË
Thirrje për punë nga agjencia HEMELKA
11 Qershor, 2020 MË SHUMË