Njoftim për publikun nga mbledhja e Konferencës së Rektorëve të Universiteteve Publike mbi vendimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KSHC) për tërheqjen e akreditimit të programeve të studimit
30 Janar, 2019 MË SHUMË