Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Fejzulla Berisha
20 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Master të pranuar në vitin akademik 2020/2021
20 Nëntor, 2020 MË SHUMË
ZHVILLOHET VIZITA MONITORUESE PËR PROJEKTIN ERASMUS + “QUADIC”
20 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Fejzulla Berisha
20 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, afati plotësues, niveli Master -QLSHD në Universitetin “Kadri Zeka” për vitin akademik 2020/2021
20 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Njoftim per mbajtjen e provimit ne lenden Gjuhe Gjermane ne Fakultetin Juridik
20 Nëntor, 2020 MË SHUMË