Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Fejzulla Berisha

20 Nëntor, 2020

Lajmërohen studentët e vitit të patë të cilët i ndjekin-dëgjojnë ligjëratat në lëndën: T dhe P Parlamentare te Prof.Dr.Fejzulla BERISHA-F.Juridik UKZ-Gjilan,se kollokviumi i parë nga kjo lëndë, do të mbahet me datë 23 Nëntor 2020.Kollokviumi mbahet në lokalet e UKZ-Gjilan sipas ketij orari:

I Shkornjat-germat  e studentëve te cilët figurojnë sipas alfabetit me germën e parë të emrit: A,B-D, kollokviumi mbahet  nga ora 11.30.12.30 Grupi parë.

II   Shkronjat-germat  e studentëve te cilët figurojnë sipas alfabetit me germën e parë të emrit: E,F,G,H,I,J,K, Kollokviumi mbahet  nga ora 12.45-13-45 Grupi dytë.

III. Shkronjat-germat  e studentëve te cilët figurojnë sipas alfabetit me germën e parë të emrit:L,M,N,Q,R,S,,Sh,T,U,V,Zh, kollokviumi mbahët nga ora 14-15 Grupi tretë.

 

Vërejtje: Asnjë studenti nuk i lejohet të lëvizë nga një grup te tjetri!

 

 

Vërejtje:

Studentët  janë të detyruar të i përmbahen rregullave  për mbrojtje kundër K. Virusit 19,të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë-Qeveria  e Republikës së Kosovës.

 

 

Suksese të gjithë studentëve!

 

 

 

Me respekt: Prof. Asoc. Dr. Fejzulla  BERISHA