Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2022/2023
30 Shtator, 2022 MË SHUMË
UKZ mbylli konkursin për pranimin e studentëve në studime master në vitin akademik 2022-2023
30 Shtator, 2022 MË SHUMË
Çmimi i BQK-së për ekonomistë të rinj
30 Shtator, 2022 MË SHUMË
Njoftim rreth pritjes së studentëve të rinj me rastin e fillimit të Vitit të Ri Akademik 2022/2023
30 Shtator, 2022 MË SHUMË