Rektori Bajram Kosumi i ka ndarë mirënjohje presidentit të KBRGJ Arsim Vranovci
31 Janar, 2023 MË SHUMË
Mundësi praktike/punë – IAS GROUP – Gjilan!
31 Janar, 2023 MË SHUMË