Afati për regjistrimin e semestrit dimëror 2020/2021 dhe regjistrimin e lëndëve mësimore
1 Dhjetor, 2020 MË SHUMË
HERAS PLUS HAP TRI THIRRJE PËR APLIKIME
1 Dhjetor, 2020 MË SHUMË