Thirrje për praktikë pedagogjike në klasat para fillor
11 Mars, 2021 MË SHUMË
Vazhdon me sukses implementimi i projektit “Kosovo Developing a Comprehensive System of Evaluation for Academic Staff” në UKZ
11 Mars, 2021 MË SHUMË