Letër përshëndetëse për studentë nga Dekani Prof. Ass.Dr. Gëzim Tosuni
30 Shtator, 2019 MË SHUMË
Senati i UKZ-së ka mbajtur mbledhjen e saj të fundit në përbërjen e deritashme
30 Shtator, 2019 MË SHUMË
Raport i komisionit për zgjedhjen e stafit akademik për angazhim në semestrin dimëror dhe veror për vitin akademik 2019/2020 – Fakulteti Juridik
30 Shtator, 2019 MË SHUMË