Njoftim – lidhur me menyren e zgjedhjes se Drejtimeve (sem V) dhe zgjedhjen e lendeve zgjedhore sem. III
26 Tetor, 2017 MË SHUMË