Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Master te pranuar në vitin akademik 2018/2019
2 Nëntor, 2018 MË SHUMË
Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues në Programin master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike” në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati plotësues
2 Nëntor, 2018 MË SHUMË
Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues në Programin master “E – Qeverisja” në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati i parë
2 Nëntor, 2018 MË SHUMË