Njoftim për kandidatët e suksesshëm të procedurës së rekrutimit
3 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
Njoftim per studentet nga Prof.ass.Dr Berat Aqifi
3 Dhjetor, 2018 MË SHUMË
Lista e Temave të Projekteve Hulumtuese (e cila është lëndë obliguese e semestrit të Tretë te Vitit të Dytë të studimeve master e-qeverisja)
3 Dhjetor, 2018 MË SHUMË