Interesim i madh i aplikantëve për tu regjistruar në Universitetin “Kadri Zeka”
11 Korrik, 2017 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – baçelor dhe master në vitin akademik 2017-2018
11 Korrik, 2017 MË SHUMË