Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2022/2023 – semestri veror që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
27 Shkurt, 2023 MË SHUMË
Njoftim për studentët e interesuar për transferim nga Universitetet tjera në Fakultetet e Universitetit Publik “Kadri Zeka”
27 Shkurt, 2023 MË SHUMË
Në UKZ u mbajt trajnimi për përdorimin e SMU-së
27 Shkurt, 2023 MË SHUMË