Njoftim për studentët e interesuar për transferim nga Universitetet tjera në Fakultetet e Universitetit Publik “Kadri Zeka”

27 Shkurt, 2023

Njoftohen të gjithë studentët e interesuar se kërkesat për transferim nga Universitetet tjera në Fakultetet e Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin veror 2022/2023, mund t`i parashtrojnë me datë 27.02.2023 deri në ora 15:30.

Transferi është i lejuar, sipas kuotave te lira për programet e studimit si ne vijim:

Fakulteti Juridik, Juridik i Përgjithshëm …………………. 11 Student

Fakulteti Ekonomik, Menaxhment dhe ndërmarrësi …….. 7 Student

Fakulteti Ekonomik, Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar …….. 40 Student

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, Shkenca Kompjuterike …….. 2 Student

 

Mënyra e aplikimit për transfer në UKZ është kjo:

  • Kliko në linkun Aplikimi per transfer ne UKZ
  • Plotësoni fushat e kërkuara në aplikacion
  • Printojeni kërkesen tuaj dhe dorezojeni në sherbimin e studentëve në Universitet

Njoftim per transfer te studenteve ne UKZ

Shkarko