Mbahen takimi me ekspertë ndërkombëtarë për ri-akreditimin e programit Matematikë Arsimore të FShA-së në UKZ
27 Prill, 2022 MË SHUMË
Një delegacion nga UKZ po merr pjesë në një vizitë studimore në Universitetin Jamk në Finlandë në kuadër të të projektit SMAHPC
27 Prill, 2022 MË SHUMË
Prorektori Thaqi mori pjesë në forumin e parë të Këshillit Kombëtar të Shkencës
27 Prill, 2022 MË SHUMË