Raporti i komisionit për stafin e angazhuar në Fakultetin e Shkencave Aplikative në vitin akademik 2021/2022
12 Tetor, 2021 MË SHUMË
Universitetin Publik “Kadri Zeka” e kanë vizituar drejtuesit e Këshillit Shtetëror të Cilësisë dhe Agjencisë së Kosovës për Akreditim
12 Tetor, 2021 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2021/2022
12 Tetor, 2021 MË SHUMË