Rezultatet Preliminare të provimit pranues, në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2021/2022

12 Tetor, 2021

Rezultatet Preliminare (mund të ndryshojnë pas shqyrtimit të ankesave) të provimit pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati pranues për vitin akademik 2021/2022

E drejta e ankesës së kandidatëve të pa pranuar mund të bëhet më dt. 12.10.2021 dhe 13.10.2021 deri në ora 16:00.

Ankesa bëhet duke klikuar Këtu dhe duke klikuar butonin “Parashtro ankesën/ Raporti ankesës”,  në datat 12.10.2021 deri 13.10.2021 deri në ora 15:30, ndërsa shqyrtimi i ankesave bëhet me dt. 14.10.2021 në ora 10:00

Raportin e ankesës duhet ta dorëzoni në Shërbimin e Studentëve me dt. 12.10.2021 dhe 13.10.2021 deri në ora 16:00.

Ankesat të cilat nuk bëhen online nuk shqyrtohen nga komisioni i ankesave.

 

Studentë të rinj, suksese në studime!

 

Rezultatet Preliminare në F. Edukimit - Mësimdhënie dhe Kurrikula në Arsimin Fillor

Shkarko

Rezultatet Preliminare në F. Edukimit - Mësimdhënie në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

Shkarko

Rezultatet Preliminare në F. Juridik - Juridiko Penal

Shkarko

Rezultatet Preliminare në FSHK - Sistemet e kontrollit dhe Intelegjenca Artificiale

Shkarko

Rezultatet Preliminare në FSHK - E Qeverisja

Shkarko