Në UKZ ka filluar implementimi i projektit TAKE përkrahur nga CARITAS
6 Tetor, 2023 MË SHUMË
Kryetari Alban Hyseni e ka uruar Rektorin Artan Dërmaku për marrjen e përgjegjësive në udhëheqjen e UKZ-së
6 Tetor, 2023 MË SHUMË
Lista e studentëve të cilët janë pranuar për mobilitet në Universitetin Zug të Zvicrës
6 Tetor, 2023 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Master të pranuar në vitin akademik 2023/2024
6 Tetor, 2023 MË SHUMË
Thirrja/ ftesa për paraqitjen e nominimeve për një (1) gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës
6 Tetor, 2023 MË SHUMË