Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar në programin master e-qeverisja do të bëhet të premten më 10.11.2017
8 Nëntor, 2017 MË SHUMË
Njoftim – rreth lëndës Fillet e së drejtës
8 Nëntor, 2017 MË SHUMË
Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Programin master Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i Dytë
8 Nëntor, 2017 MË SHUMË
Seria e ligjeratavepublike – Qeverisja ka Rëndësi
8 Nëntor, 2017 MË SHUMË
Njoftim – Paraqitja e provimeve – Afati i Nëntorit 2017
8 Nëntor, 2017 MË SHUMË