FTESË PËR STUDENTËT NDËRKOMBËTAR PROGRAMI VEROR 26.06-07.07.2023
6 Prill, 2023 MË SHUMË
Thirrje për aplikime në programin e Studentëve të Huaj Fulbright (Programi Master) 2024-2025
6 Prill, 2023 MË SHUMË
UKZ dhe CARITAS do të bashkëpunojnë në zbatimin e projektit TAKE
6 Prill, 2023 MË SHUMË