FTESË PËR STUDENTËT NDËRKOMBËTAR PROGRAMI VEROR 26.06-07.07.2023

6 Prill, 2023

Ftohen studentët të marrin pjesë në Shkollat ​​Verore të cila do të zhvillohet në qytetin e bukur të Nysa.

Informacione të mëtejshme në lidhje me programin, vendin, regjistrimin dhe çmimet janë në dispozicion në:

https://pans.nysa.pl/org/ico/blog/uas-in-nysa-international-summer-programme-2023-26-06-07-07-2023