Vendim mbi lirimin nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2016-2017
8 Nëntor, 2016 MË SHUMË
Vendim i komisionit për shqyrtimin e ankesave në lidhje me konkursin për angazhim të personelit akademik për semestrin dimëror 2016/2017
8 Nëntor, 2016 MË SHUMË