Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor – Afati i Shtatorit 2020/2021
20 Gusht, 2021 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Edukimit– Afati i Shtatorit 2020/2021
20 Gusht, 2021 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Shkencave Aplikative– Afati i Shtatorit 2020/2021
20 Gusht, 2021 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike– Afati i Shtatorit 2020/2021
20 Gusht, 2021 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Juridik– Afati i Shtatorit 2020/2021
20 Gusht, 2021 MË SHUMË
Njoftim nga AKA për studentët dhe të diplomuarit për konfirmimet online
20 Gusht, 2021 MË SHUMË