Njoftim nga AKA për studentët dhe të diplomuarit për konfirmimet online

20 Gusht, 2021

Agjencia e Kosovës për Akreditim njofton të gjithë studentët dhe të diplomuarit që kanë nevojë të pajisen me vërtetime për programet e tyre të studimeve, tani mund t’i nxjerrin ato online përmes ueb faqes së AKA, pa pasur nevojë që të vijnë fizikisht në Agjencinë e Akreditimit.

Konfirmimi për programin e akredituar mund të merret në linkun e mëposhtëm:

https://akreditimi.rks-gov.net/gjenero-konfirmim/