Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues, për afatin plotësues, për vitin akademik 2016/2017 në Universitetin “Kadri Zeka”
17 Shtator, 2016 MË SHUMË