Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues, për afatin plotësues, për vitin akademik 2016/2017 në Universitetin “Kadri Zeka”

17 Shtator, 2016

Me poshtë gjeni listat e kandidatëve per secilin program të studimeve në fakultetin përkatës në Universitetin “Kadri Zeka” Gjilan dhe një udhëzim për provimin pranues.

Provimi pranues do të mbahet diten e hënë me datë 19.09.2016.