Përfaqësues të Caritasit Zviceran vizituan UKZ-në në kuadër të projektit SHPRESE
13 Maj, 2022 MË SHUMË
Thirrje për aplikim për Bursa të Qeverisë së Francës 2022
13 Maj, 2022 MË SHUMË
Thirrje për studentët e Universitetit “Kadri Zeka” për trajnim/workshop në kuadër të projektit QUADIC
13 Maj, 2022 MË SHUMË
Metodologjia e AKA-së për Monitorim dhe Procedura pas Akredituese
13 Maj, 2022 MË SHUMË