Shpresë Qamili zgjedhet Prorektor  për Mësim, Kërkime Shkencore dhe Çështje të Studentëve
2 Nëntor, 2015 MË SHUMË
KFOR-i turk qëndroi në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan
2 Nëntor, 2015 MË SHUMË
Njoftim per regjistrimin e vitit vijues per te gjithe studentet e rregullt dhe me korrespodence per vitin akademik 2015-2016
2 Nëntor, 2015 MË SHUMË