KFOR-i turk qëndroi në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan

2 Nëntor, 2015

Ekipi Monitorues i Mbikëqyrjes ( LMT ) i KFOR-it-turk ka qëndruar në  Universitetin “Kadri Zeka”, ku është pritur nga Rektori Bajram Kosumi. Në këtë takim  Rektori Kosumi i ka informuar përfaqësuesit e KFOR-it turk për organizimin, punën dhe funksionimin e universitetit. Ndërkohë  ka njoftuar Mehmet Kaplan, komandant i  Ekipit Monitorues të Mbikëqyrjes ( LMT ), në  KFOR-in turk   për Rajonin e Gjilanit, se Universiteti  “Kadri Zeka”,  që  nga themelimi i  tij e deri më  tani përpos marrëveshjeve tjera,  ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me dy Universitete të  Turqisë , atë  të  Trakyas dhe të  Nigdes.  Rektori Bajram Kosumi ka thënë  se si universitet jemi të  hapur edhe për bashkëpunime të  tjera në  fusha të  ndryshme. Mehmet Kaplan komandant i  Ekipit Monitorues i Mbikëqyrjes ( LMT ) i KFOR-it turk   për Rajonin e Gjilanit ka shpreh interesim rreth proceseve në Universitet, siç është pranimi i studentëve, respektivisht studentëve të komuniteteve jo shqiptare. Lidhur me këtë Rektori ka thënë se Universiteti “Kadri Zeka” është i hapur për të gjithë.

DSC_0172