Vendimi për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2021/2022
1 Dhjetor, 2022 MË SHUMË
THIRRJE- Për mbështetje financiare të studenteve në fushat e Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës ( apo STEM) të arsimit të lartë në Kosovë
1 Dhjetor, 2022 MË SHUMË
UKZ pjesë e Panairit të Punës, Karrierës dhe Ndërmarrësisë 2022
1 Dhjetor, 2022 MË SHUMË
Heras+ organizoi punëtori për stafin e UKZ-së për Menaxhimin e Projektit
1 Dhjetor, 2022 MË SHUMË