THIRRJE- Për mbështetje financiare të studenteve në fushat e Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës ( apo STEM) të arsimit të lartë në Kosovë

1 Dhjetor, 2022

Të dashur studentë,

Gjeni thirrjen për mbështetje financiare të studenteve në fushat e Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës ( apo STEM) të arsimit të lartë në Kosovë.

Thirrje-me-nr.3063-per-Studentet-2

Për të aplikuar shih linkun: https://ekosova.rks-gov.net/435