Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2023-2024
7 Shtator, 2023 MË SHUMË