Njoftim për shtyerje të dates së mbajtjes së provimeve
15 Prill, 2022 MË SHUMË
UKZ ka mbajtur takimin përgatitor rreth organizimit të Konferencës UKZAC 2022
15 Prill, 2022 MË SHUMË