Lista e kandidatëve për diplomim – Afati i Shtatorit 2020 te Prof.Ass.Dr. Refik Kryeziu
20 Tetor, 2020 MË SHUMË
Vendim për angazhimin e personelit të rregullt akademik jashtë UKZ-së
20 Tetor, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Dekani për fillimin e ligjeratave për vitin e parë të studimeve në vitin akademik 2020/2021
20 Tetor, 2020 MË SHUMË