Njoftim nga Dekani për fillimin e ligjeratave për vitin e parë të studimeve në vitin akademik 2020/2021

20 Tetor, 2020

Me kërkesën e Rektorit Prof.asoc.dr. Bajram Kosumi, njoftohen studentët e vitit të parë të Fakultetit Juridik, të pranuar me datën 2 tetor se ligjëratat fillojnë nga data 21 tetor, sipas orarit të ligjëratave për vitin akademik 2020/2021 të shpallur në web faqen e universitetit – rubrika e Fakultetit Juridik.

Studentët obligohen të vijnë sipas ndarjes nëpër grupe si më poshtë . Studenti nuk ka të drejt të vi në grupin ku nuk i figuron emri.

Ju urojmë shëndet të mirë e suksese në studime.

Urime viti i ri akademik.

Lista e kandidateve per regjistrim ne vitine pare

Shkarko