Projektit QUADIK ka vazhduar me paraqitjen e paketave punuese
13 Shkurt, 2020 MË SHUMË
U mbajt konferenca “Universiteti, Politika dhe Vlerat e Arsimit të Lartë” organizuar nga Konferenca e Rektorëve
13 Shkurt, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Ass.Dr. Mensur Neziri
13 Shkurt, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Naim Mustafa
13 Shkurt, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentet e interesuar per transferim nga Universitetet tjera ne Fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka”
13 Shkurt, 2020 MË SHUMË
Thirrje për aplikim në Programin Specialist Fulbright 2020
13 Shkurt, 2020 MË SHUMË