Njoftim nga Prof. Naim Mustafa

13 Shkurt, 2020

Njoftohen studentët e vitit II-të dhe të III-të të programeve të studimit “Menaxhment dhe Informatikë”, “Marketing” si dhe “Menaxhment” se rezultatet e provimit nga lëndët “Menaxhmenti” dhe “Menaxhimi Strategjik”, i kanë të publikuara në SMU.

Prof. Naim Mustafa