Njoftim-Tregjet dhe Ins. Financiare
14 Qershor, 2018 MË SHUMË
2018 University Support Grants Program
14 Qershor, 2018 MË SHUMË
BIRN Kosova mbajti trajnim për studentët e UKZ-së mbi etikën e gazetarisë dhe pasojat ligjore të raportimit të pasaktë
14 Qershor, 2018 MË SHUMË
NJOFTIM – Ditë pushimi
14 Qershor, 2018 MË SHUMË