Prof. Asoc. Dr. Artan Dërmaku zgjedhet rektor i Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan
6 Korrik, 2023 MË SHUMË
Një delegacion i universitetit të Zagrebit ka qëndruar në UKZ
6 Korrik, 2023 MË SHUMË