Studentët e fakultetit Juridik njoftohen me punën e ShKK dhe AKSP
22 Tetor, 2020 MË SHUMË
Njoftim për ndjekjen e ligjeratave
22 Tetor, 2020 MË SHUMË