Njoftim për ndjekjen e ligjeratave

22 Tetor, 2020

Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan se ligjeratat kanë filluar.

Studentët duhet t’i ndjekin ligjeratat sipas orarit të shpallur në ueb faqen zyrtare të universitetit për secilin fakultet.