Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Edukimit– Afati i Qershorit 2019
6 Qershor, 2019 MË SHUMË
Njftim nga Dekanati FSHK
6 Qershor, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga lënda “Ndërmarrësia”
6 Qershor, 2019 MË SHUMË