Njftim nga Dekanati FSHK

6 Qershor, 2019

Te nderuar student, orari i provimeve i publikuar ne SMU ka ndryshime, andaj ju lutemi qe te shikoni orarin i cili eshte publikuar ne ueb faqe me dt. 06.06.2019.

Suksese!