Njoftim nga lënda: Shteti dhe Qeverisja
8 Nëntor, 2022 MË SHUMË
UKZ ka nisur punën rreth hartimit të Planit Strategjik 2023-2027
8 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Në UKZ më 11-12 nëntor zhvillohet Konferenca Ndërkombëtare Ndërdisiplinore “Roli i teknologjisë në modelimin e shoqërisë”
8 Nëntor, 2022 MË SHUMË