Njoftim nga lënda: Shteti dhe Qeverisja

8 Nëntor, 2022

Lajmrohën studentët e vitit të parë të studimeve pasdiplomike-master: E QEVERISJA, të UKZ-Gjilan, se ligjeratat në lëndën: Shteti dhe Qeverisja, do të mbahën çdo të Enjte, duke filluar në ora 16:00

Pedagogu i lëndës:
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA