Njoftim nga Dekanati i Fakultetit Ekonomik
23 Qershor, 2020 MË SHUMË
KONFERENCA E REKTORËVE PËR STATUTET E UNIVERSITETEVE DHE PAVARËSINË BUXHETORE
23 Qershor, 2020 MË SHUMË