Në UKZ u promovua libri „Siguria Kolektive dhe dilemat rreth intervenimit humanitar ndërkombëtare”
7 Shkurt, 2020 MË SHUMË
THIRRJE PËR APLIKIM NË KLINIKËN JURIDIKE PENALE ME RASTE REALE
7 Shkurt, 2020 MË SHUMË
Njoftim për konsultime – Prof.Shefket Jakupi
7 Shkurt, 2020 MË SHUMË