Buletini i referateve të kandidatëve të paraqitur në konkursin e datës 05.11.2015 për zgjedhjen e personelit akademik
21 Dhjetor, 2015 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga UP në UKZ të cilët janë fotografuar dhe e kane marrë numrin e tyre të ID-së
21 Dhjetor, 2015 MË SHUMË